Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/89 af 30. marts 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand