Sag T-688/16: Rettens dom af 22. november 2018 — Janssen-Cases mod Europa-Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — ansættelse — meddelelse om ledig stilling — Ombudsmand ved Kommissionen — ansættelsesmyndigheden kompetent — kompetencedelegation — retspleje — høring af Personaleudvalget — ansvar)