Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1321, 17. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Aydın Kestanesi“ (KPN)]