Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz fremsat den 5. juli 1989.