Rådets forordning (EØF) nr. 1447/86 af 28. april 1986 om gennemførelse af afgørelse nr. 1/86, truffet af Den blandede Komité EØF-Sverige, om tillæg til og ændring af liste A og B, der er knyttet som bilag til protokol nr. 3 angående definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående metoderne for administrativt samarbejde