Sag 94/83: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 25. april 1983 af Arrondissementsrechtbank, Haarlem, i sagen anklagemyndigheden i Haarlem retskreds mod Albert Heijn BV