SPOERGSMAAL NR. H-120/89 AF STEWART TIL RAADET: DEN UTILFREDSSTILLENDE BESVARELSE AF MIT SPOERGSMAAL TIL SPOERGETIDEN (H-1044/88) OM PROFESSIONELLE FODBOLDKLUBBERS UDELUKKELSE FRA EUROPAEISKE KAMPE