SPOERGSMAAL NR. 22 AF BOESMANS (H-576/86) TIL KOMMISSIONEN: DEFINITION AF BEGREBET " LAEGEMIDDEL "