Kommissionens forordning (EØF) nr. 30/80 af 8. januar 1980 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris