Predmet C-21/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší soud České republiky – Češka Republika) – Catlin Europe SE protiv O.K. Trans Praha spol. s r. o. (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim i trgovačkim stvarima — Postupak za izdavanje europskog platnog naloga — Uredba (EZ) br. 1896/2006 — Izdavanje platnog naloga zajedno sa zahtjevom za nalog — Nepostojanje prijevoda zahtjeva za nalog — Europski platni nalog koji je proglašen ovršnim — Zahtjev za preispitivanje nakon isteka roka za podnošenje prigovora — Dostava sudskih i izvansudskih pismena — Uredba (EZ) br. 1393/2007 — Primjenjivost — Članak 8. i Prilog II. — Obavještavanje primatelja o pravu da odbije primitak neprevedenog akta kojim se pokreće postupak — Nepostojanje standardnog obrasca — Posljedice)