Rådets forordning (EØF) nr. 1303/81 af 12. maj 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget, garantisektionen