Rådets Forordning (EU, Euratom) 2019/2234 af 19. december 2019 om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen