Kommissionens forordning (EØF) nr. 1937/88 af 30. juni 1988 om retsbevarende foranstaltninger for producentstøtten for produkter forarbejdet på basis af tomater