Kommissionens forordning (EØF) nr. 416/88 af 15. februar 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug