Rådets resolution af 10. maj 1984 om fastlæggelse af et arbejdsprogram vedrørende harmonisering af lovgivningerne på veterinær-, plantesundheds- og foderområdet