Sag 235/82: Sag anlagt den 17. september 1982 af Ferriere Sancarlo SpA mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber