Berigtigelse til meddelelse vedrørende Det Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium (første toårsperiode af ottende fireårige mandatperiode (1986-1988)