Udkast til afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater, forsamlet i Rådet, om anvendelse i 1981 af generelle toldpræferencer for visse jern- og stålprodukter med oprindelse i udviklingslande