Kommissionens beslutning af 11. september 1981 om fastsættelse af maksimumsbeløbene for levering af butteroil som fødevarehjælp inden for rammerne af licitationsproceduren i henhold til forordning (EØF) nr. 2408/81