Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. januar 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (12629/2017 — C8-0375/2017 — 2014/0297(NLE))