HENSTILLING MED HENBLIK PAA RAADETS AFGOERELSE OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT FOERE FORHANDLINGER VEDROERENDE EN RAMMEAFTALE OM VIDENSKABELIGT OG TEKNISK SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB OG REPUBLIKKEN ISLAND