Kommissionens forordning (EØF) nr. 3994/89 af 22. december 1989 om fordeling af den mængde konserves af dyrkede svampe, der kan indføres uden opkrævning af tillægsbeløbet fra 1. januar til 30. juni 1990