Udtalelse om: — forslaget til Rådets forordning om veterinærpolitimæssige betingelser ved handel med får og geder inden for Fællesskabet, og — forslaget til Rådets direktiv om ændring af direktiv 72/462/EØF om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg og svin samt fersk kød fra tredjelande med henblik på at indbefatte får og geder