Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Richtlijn 96/67/EG van de Raad - Kennisgeving door de Bondsrepubliek Duitsland van de toepassing van artikel 9, lid 1, onder b), en d), van Richtlijn 96/67/EG met betrekking tot de luchthaven van Düsseldorf (Flughafen Düsseldorf GmbH)(Voor de EER relevante tekst)