Kommissionens forordning (EØF) nr. 3471/85 af 10. december 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes