Kommissionens forordning (EØF) nr. 1074/88 af 22. april 1988 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø