Kommissionens forordning (EØF) nr. 1917/85 af 11. juli 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes