Asia T-784/17 RII: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 26.6.2018 – Strabag Belgium v. parlamentti (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset rakennusurakat — Määräys, jolla lykättiin sen Euroopan parlamentin tekemän päätöksen täytäntöönpanoa, jolla hylättiin kantajan tarjous ja päätettiin tehdä pääurakoitsijan työtä parlamentin rakennuksissa Brysselissä koskevaa puitesopimusta koskeva hankintasopimus viiden tarjoajan kanssa — Määräyksen muuttamista koskeva hakemus — Työjärjestyksen 159 artikla — Tutkimatta jättäminen)