Zaak 232/87: Beroep, op 30 juli 1987 ingesteld door E. van der Stijl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen