Rettens kendelse (Tredje Afdeling) af 1. december 2020$