Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1346/86 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1986 για τη χορήγηση πριμοδότησης για τις γεννήσεις μόσχων στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Βόρεια Ιρλανδία και για τη χορήγηση συμπληρωματικής εθνικής πριμοδότησης στην Ιταλία