Kommissionens forordning (EØF) nr. 3434/89 af 15. november 1989 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af ikke-udbenet oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på udførsel til Sovjetunionen og om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2993/89