2011/775/EU: Det Europæiske råds afgørelse af 23. oktober 2011 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion