Kommissionens forordning (EØF) nr. 3626/89 af 1. december 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug