Sag 9/87: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 11. september 1986 af Cour d'Appel de Bruxelles i sagen SPRL Arcado mod det franske selskab SA Haviland