Kommissionens forordning (EØF) nr. 496/83 af 2. marts 1983 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes