Initiativudtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (udkast til femte årsberetning (1979))