Rådets forordning (EØF) nr. 677/88 af 7. marts 1988 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Rumænien om ændring af bilag II til protokollen til aftalen om handelen med industrivarer