85/620/EØF: Kommissionens beslutning af 13. december 1985 om ændring af beslutning 79/491/EØF om fastsættelse af kode og standardregler for overførsel i maskinlæsbar form af resultater fra basisundersøgelser af vinarealerne på grund af Spaniens og Portugals tiltrædelse