/* */

Verordening (EEG) nr. 1800/71 van de Commissie van 18 augustus 1971 houdende wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctief