Rådets direktiv 67/43/EØF af 12. januar 1967 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed inden for: 1. »ejendomshandel og -administration (undtagen 6401)» (ex CITI-gruppe 640) 2. »visse tjenesteydelser for erhvervslivet» (CITI-gruppe 839)