Kommissionens forordning (EØF) nr. 2303/86 af 23. juli 1986 om fastsættelse af tiltrædelsesudligningsbeløbene for ris for høståret 1986/87 samt af de koefficienter, der skal lægges til grund ved beregning af beløbene for visse forarbejdede produkter