Kommissionens forordning (EØF) nr. 3134/80 af 4. december 1980 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt