Statsstøtte (Italien/Sicilien) (artikel 92-94 i EØF-traktaten) — Meddelelse i henhold til EØF-traktatens artikel 93, stk. 2, til andre interesserede parter end medlemsstaterne om lov nr. 97/81 for regionen Sicilien om »foranstaltninger til fordel for landbrugets produktionssektorer«