Spørgsmål nr. 114 af de DONNEA (H-449/89) til Kommissionen: Optagelse af polske og ungarske studerende på universiteterne i EF