FORSLAG TIL RAADETS BESLUTNING OM AENDRING AF BESLUTNING 86/649/EOEF OM INDFOERELSE AF EN FINANSIEL FAELLESSKABSFORANSTALTNING TIL UDRYDDELSE AF AFRIKANSK SVINEPEST I PORTUGAL