Domstolens dom (Første Afdeling) af 28. juni 1989 i sag 164/88, anklagemyndigheden mod J.-P. M. Rispal m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de grande instance de Paris) (Den Fælles Toldtarif— »cubes magiques« eller »magicubes«)