UDKAST TIL RAADETS FORORDNING ( EOEF ) OM AABNING, FORDELING OG FORVALTNING AF ET FAELLESSKABSTOLDKONTINGENT FOR GARN UDELUKKENDE AF SCHAPPESILKE, IKKE I DETAILSALGSOPLAEGNINGER, HENHOERENDE UNDER POS. 50.05 A I DEN FAELLES TOLDTARIF ( 1987 )