Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation – og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013 (førstebehandling) - Beslutning om, at der skal anvendes skriftlig procedure med henblik på vedtagelsen af Rådets førstebehandlingsholdning og Rådets begrundelse = Erklæringer