Kommissionens forordning (EØF) nr. 3324/83 af 24. november 1983 om ændring af de monetære udligningsbeløb